Diabłu święcona woda nie pomoże. Przysłowie ludowe
Page Designed by Tmaxwell